KAM ZA ZÁBAVOU V JIŽNÍCH ČECHÁCH

 • Zoologická zahrada Ohrada – kromě zvířat zde můžete vidět muzeum s přírodovědnými sbírkami
 • Krokodýlí zoo v Protivíně nabízí k vidění 18 druhů krokodýlů a zoologické muzeum
 • Pivovar Regent se nachází v Třeboni a patří mezi nejstarší pivovary na světě, kde je velice zajímavý výklad o vaření piva a pivovar si můžete také prohlédnout
 • Jízdárna Reithof se nachází asi 5km od Jindřichova Hradce, kde nabízí letní tábory pro děti a vyjížďky na koních spojené s výukou
 • Golf Club Hluboká nad Vltavou nabízí 2 hřiště s devíti a 18-ti jamkami, kde také nachází odborné poradenství
 • Golf Club Český Krumlov nabízí dvě hřiště o devíti jamkách, kde můžete obdivovat krásnou krajinu kolem
 • Golf Club Čertovo břemeno nabízí hřiště s devíti jamkami, kde se nachází velké množství vodních ploch

 

V JIŽNÍCH ČECHÁCH MŮŽETE NAVŠTÍVIT NEJRŮZNĚJŠÍ MUZEA JAKO JE NAPŘÍKLAD:

 • Městská elektrárna – zde se nachází technické muzeum ve vodní elektrárně, která je nejstarší stavbou tohoto typu u nás
 • Egon Schiele Art Centrum – nabízí výstavy o životě a díle Egona Schieleho a výstavy jeho originálních prací jsou celoročně prezentovány výměnné výstavy klasického a současného umění
 • Muzeum fotografie Šechtl a Voseček – nabízí tématické výstavy historické fotografie Tábora a okolí z atelieru Šechtl a Voseček
 • Husitské muzeum – patří mezi největší v České republice, které je zaměřené na husitské historické exponáty
 • Baškův hamr – nabízí stálou muzejní expozici hamernictví
 • Památník Jana Žižky se nachází u Trocnova, které je také zároveň rodištěm Jana Žižky a vede zde červená turistická značka
 • Sladovna Písek – nabízí dvě stálé expozice Radka Pilaře (píseckého rodáka a autora výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozici ilustrace pro děti
 • Skanzen Hoslovice se nachází asi 17km od Strakonic a nabízí nejstarší dochovaný vodní mlýn v Čechách, chlév a roubenou stodolu
 • Muzeum Kodetů nabízí stálou sbírku tří generací rodiny Kodetů
 • Housův mlýn se nachází v Táboře na břehu Tismenického potoka, vytékajícího z jezera Jordán a najdete zde keltský salón, mučírnu, zbrojnici, půjčovnu kostýmů a rekvizit, hudební klub a výstavní síň
 • Muzeum Tortury nabízí k vidění mučicí nástroje nebo voskové figuríny
 • Expozice Táborský poklad se nachází v areálu hradu Kotnov, kde je možno k vidění dvě keramické nádoby naplněné čtyřmi tisíci stříbrných mincí, archeologické nálezy nebo se můžete seznámit se středověkým způsobem stolování a užitkovou keramikou
 • Prácheňské muzeum se nachází v Písku, kde se nacházejí expozice: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství
 • Muzeum Jindřicho-Hradecka nabízí expozice knižní kultury, historii lékařství nebo se zde konají výstavy, koncerty nebo kulturní programy

 

I V JIŽNÍCH ČECHÁCH MŮŽETE NAJÍT TAKÉ MNOHO HRADŮ A ZÁMKŮ:
BOHUŽEL NE VŠECHNY SE DAJÍ NAVŠTÍVIT ALE I PŘESTO STOJÍ ZA TO SE NA NĚ PODÍVAT ASPOŇ ZVENČÍ

 • Zámek Nová Bystřice – zde můžete vidět dochované zbytky gotických hradeb, bohužel je veřejnosti nepřístupný
 • Zámek Čížová – se nachází na Písecku, který je patrový dvoukřídlý objekt
 • Tvrz Žumberk – je docela zachovalá gotická tvrz, kde můžete vidět původní nábytek nebo nástěnné malby
 • Tvrz Tichá – se nachází asi 5km od Dolního Dvořiště, kde se dochovala obytná věž
 • Státní hrad a zámek Český Krumlov – je dominantou města a můžete zde vidět například medvědí příkop
 • Zámek Lnáře – se nachází uprostřed krajiny plné rybníků, zámek má freskovou a štukovou výzdobou a nachází se zde historické hodiny
 • Písecký hrad – zde se dochovaly cenné gotické malby a dnes slouží částečně jako Prácheňské muzeum
 • Zámek Orlík – se tyčí nad Orlickým jezerem a nachází se zde skoro 150 místností včetně chodeb a přilehlých prostorů, některé z nich slouží jako prohlídkové trasy, interiér je bohatě vybaven, zámek nabízí i výlet lodí, tak uvidíte Orlík i z jiné strany
 • Zámek Červená Lhota – je nejromantičtější památka v Jižních Čechách, v přilehlém parku se nachází kostelík Nejsvětější Trojice nebo mnoho druhů dřevin
 • Zámek Blatná – je umístěn uprostřed tamních bažin a je celoročně přístupný návštěvníkům
 • Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – se nachází v historickém centru mezi řekou Nežárkou a rybníkem Vajgarem a patří k jednomu z největších zámků v České republice
 • Zámek Hluboká nad Vltavou – kolem zámku se nachází anglický park a obora s barokním loveckým zámečkem, zámek patří k nejnavštěvovanějším zámkům u nás
 • Zámek Třeboň – nabízí expozici o historických, kulturních a přírodních zajímavostech regionu Třeboňsko
 • Strakonický hrad – se nachází přímo ve středu města na levém břehu Otavy, je zde zachován kostel, pivovar a nádvoří, také zde najdete národopisnou expozici

V Jižních Čechách máte možnost k vidění i zříceniny hradů, mezi něž patří: zřícenina hradu Křikava, hradu Helfenburk u Bavorova, hradu Borotín, zřícenina Karlův hrádek, zřícenina hradu Střela, zřícenina Kozí hrádek, zřícenina hradu Choustník, zřícenina Dobronice, hradu Soběslav nebo Šelmberk

KDO BY SE CHTĚL PODÍVAT BLÍŽE DO OKOLÍ, MŮŽE NAVŠTÍVIT NĚKTERÉ ROZHLEDNY:

 • Rozhledna Jarník – je vysoká asi 58 metrů a nachází se v Píseckých horách
 • Rozhledna Kleť – Kleť patří k nejvyšším bodům Blanského lesa, kde se tyčí nejstarší kamenná rozhledna u nás, za pěkného počasí nabízí kruhový pohled až na zasněžené vrcholky Alp
 • Kraví hora v Novohradských horách – nabízí volně přístupnou železnou rozhlednu, z níž můžete vidět na celé Novohradsko
 • Rozhledna Krátošice stojí na Čermákově vrchu a je celoročně přístupná, nynější rozhledna je vysoká 20 metrů a vyhlídková plošina je zaskleněná, z níž je nádherný kruhový výhled do kraje Táborska, Třeboňska, směrem k Novohradským horám, Šumavě i Vysočině
 • Rozhledna Hýlačka je přístupná návštěvníkům a nabízí krásný pohled po jihočeské krajině
 • Rozhledna na Semenci – má vyhlídkovou plošinu ve výšce 5,5 metrů a nabízí pohled na město Týn nad Vltavou
 • Langova rozhledna je postavená ze dřeva a je vysoká asi 14 metrů, nabízí výhled na krajinu středního Povltaví
 • Rozhledna Granátník – je vysoká 5 metrů postavená ze dřeva a nabízí pohled do malebného údolí Vltavy

DÁLE CO JIŽNÍ ČECHY NABÍZÍ, JSOU PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI:

 • Pískový přesyp u Vlkova – je chráněn jako přírodní rezervace a je zde vstup zakázán, vede zde žlutá turistická trasa a také naučná stezka Veselské pískovny
 • Slepičí vršek – je přírodní památkou, které bylo vyhlášeno v roce 1955, v oblasti přírodní památky se daří vzácným pískomilným rostlinám a živočichům
 • Na Ivance je přírodní rezervace, která je veřejnosti přístupná a řeka je využívána pro vodní turistiku
 • Horní Lužnice je přírodní rezervace, kde můžete vidět meandrující tok řeky Lužnice, který je 16 metrů dlouhý, nachází se zde přibližně 140 různě velkých a hlubokých tůní
 • Staré jezero je přírodní rezervace s mohutnou hrází porostlou starými duby a výtopou s ostrovy, porosty a slatiništi s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvy, kde se hodně koncentrují hnízdící vodní ptáci
 • Meandry Lužnice je přírodní rezervace nacházející se severně od obce Majdalena a je součástí CHKO Třeboňsko, v oblasti se daří ohroženým a vzácným druhům rostlin, také zde můžete vidět společenstva bezobratlých živočichů, především měkkýšů
 • Stará řeka je přírodní rezervace, kterou najdeme východně od města Třeboň, podél toku řeky Lužnice, rezervace je součástí CHKO Třeboňsko, nachází se zde četné močály a bažiny s porostem přirozených dřevin a keřů a mokřadní louky, mezi chráněné druhy živočichů, které zde žijí, patří například vydra říční nebo ledňáček říční
 • Přírodní zajímavosti Hluboké nabízí k vidění dubové aleje, kamenné mostky, četnou řádku potoků a stok, které slouží k přívodu vody pro okolní rybníky dále rozlehlý zámecký park, který je označován jako největší a nejkrásnější svého druhu u nás
 • Vodní nádrž Landštejn se nachází na potoce Pstruhovci pod zříceninou hradu Landštejna, nachází se zde hráz, která je vysoká 25 metrů a dlouhá 376 metrů
 • Písecké hory – jedná se dlouhý pás, který je dlouhý 25km a slouží jako přírodní park pro turistické cíle, nachází se zde také rozhledna
 • Vodní nádrž Kořensko je vybudovaná na řece Vltavě, kde byla postavena elektrárna, zátoka vodní nádrže je využívána jako přírodní koupaliště
 • Vysoký kámen u Kunžaku má výšku asi 738 metrů a na vrcholku se nachází mohutné skalní masivy, které stojí za zhlédnutí
 • Losí bláto u Mirochova je rašeliniště pokryté jehličnatým lesem, v celé této lokalitě je ohrožené rašeliništní flóra a fauna
 • Vodní nádrž Římov patří k nejmladším přehradám v Jižních Čechách, její hlavní účel je zásobárna pitné vody pro České Budějovice a pro skupinový vodovod střední části jižních Čech, nachází se zde přehradní hráz, která je 290 metrů dlouhá
 • Okolí Třeboně určitě stojí za to vidět, už z toho důvodu, že se zde nachází renesanční zámek, gotický klášter, soubor renesančních a barokních měšťanských domů na náměstí, půvabná renesanční věž a novogotický městský pivovar, cyklistika v okolí je naprosto unikátní
 • Vodní nádrž Hněvkovice byla postavena v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín, nádrž slouží jako hydroenergetický potenciál ve vodní elektrárně, hráz přehrady je 16,5 metrů vysoká a 191 metrů dlouhá
 • Botanická zahrada Tábor nabízí k vidění významné a zajímavé rostliny, tropické a subtropické rostliny pěstované ve sklenících a velkou sbírku dřevin
 • Kadovský viklan jsou to velké kameny nacházející se samostatně na loukách či v lesích, Kadovský viklan je nejznámějším Českým viklanem ležící u jihovýchodního okraje obce Kadov, v obvodu má více jak 11 metrů a váží okolo 30 tun
 • Velký a Malý Tisý je komplex 11-ti různě velkých rybníků s dominujícím Velkým Tisým, rybníky mají velmi členité břehy, zátoky, poloostrovy a ostrovy, území je chráněno jako národní přírodní rezervace
 • Brouskův mlýn je přírodní rezervace o velikosti 140ha, je zde zachované meandrující koryto říčky Stropnice

JIŽNÍ ČECHY NABÍZÍ I NAUČNÉ STEZKY, KTERÉ JE MOŽNO NAVŠTÍVIT:

 • Naučná stezka Veselské pískovny je dlouhá asi 7 km a obsahuje celkem 14 informačních tabulí, stezka vede hranici přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova
 • Naučná stezka Jindřišským údolím je asi 5km dlouhá, která vede po pravém břehu Hamerského potoka
 • Naučná stezka Orlík je dlouhá asi 30km a vede po levém břehu Vltavy z Orlíku do Zvíkovského Podhradí, na cestě se nachází 15 informačních tabulí, které turisty informují o historii krajiny, přírodovědných zajímavostech a chráněných rostlinných a živočišných druhů
 • Naučná stezka Totalita rozděluje je dlouhá asi 6km na níž najdeme 9 informačních tabulí
 • Naučná stezka Borkovická blata je dlouhá asi 4,5km na jejímž krátkém úseku je umístěno 30 informačních tabulí
 • Naučná stezka Červené blato je dlouhá asi 3km a obsahuje celkem 9 informačních tabulí, které jsou zaměřeny na dějiny těžby rašeliny, historii rašeliny a přírodní bohatství rašelinišť
 • Naučná stezka Velký Lomnický je dlouhá 6,5km a obsahuje celkem 15 informačních tabulí, které nabízí informace o historii rybníka Velký Lomnický, vodním ptactvu a vodní flórou a také s vlastivědnými zajímavostmi zdejší krajiny
 • Naučná stezka Rudolfovo město má dvě okružní trasy, první je dlouhá 5km s 9 informačními tabulemi a druhá je dlouhá 4,5km s 10 informačními tabulemi
 • Naučná stezka s názvem Cesta kolem Světa je dlouhá 12km a obsahuje 16 informačních tabulí, kde nás seznamuje s krajinou Třeboňska, s historií rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturou i přírodním společenstvem této oblasti
 • Cyklistická naučná stezka okolo Třeboně je dlouhá 39km a najdeme zde celkem 22 informačních tabulí
 • Naučná stezka Podskalí je dlouhá asi 3,5km a obsahuje celkem 14 informačních tabulí